Algemene Voorwaarden Vakantiehuizen met Stijl

Artkel 1. Kwalificaties
Vakantiehuizen met Stijl is een verzamelsite van kwalitatief hoogwaardige vakantiehuizen, -villa’s, groepsaccomodaties en Bed &Breakfasts. Vakantiehuizen met Stijl is geen intermediair en is niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen verhuurders en huurders. Om opgenomen te worden op de website dient uw accommodatie aan de volgende eisen te voldoen:

– De inrichting is van hoge kwaliteit en hedendaags
– De keuken en het sanitair is van duurzame, moderne materialen gemaakt en up-to-date
– Het geheel heeft een frisse en verzorgde uitstraling

Vakantiehuizen met Stijl is ten allen tijde gerechtigd inschrijving te weigeren.

Artikel 2. Abonnement
De kosten voor deelname aan de site worden jaarlijks vooraf gefactureerd. Vakantiehuizen met Stijl berekent geen commissies of andere toeslagen. Drie maanden voor het einde van het lopende abonnementsjaar ontvangt u de vraag of uw abonnement verlengt kan worden. Eventuele prijswijzigingen worden minimaal drie maanden voor het einde van het lopende abonnementsjaar gecommuniceerd.

Artikel 2.1. Beëindiging abonnement
Artikel 2.1.1. Opzegtermijn
Voor opzegging van uw abonnement geldt een opzegtermijn van drie maanden. U dient ten minste drie maanden voor het einde van het lopende abonnementsjaar op te zeggen. Dat kan per mail, telefonische of aangetekende brief.

Artikel 2.1.2. Voortijdige beëindiging
Bij voortijdige beëindiging van het abonnement is restitutie niet mogelijk.

Artikel 2.1.3. Beëindiging door Vakantiehuizen met Stijl
Vakantiehuizen met Stijl behoudt zich het recht voor om een abonnement te beëindigen indien:
– de verhuurder niet tijdig de abonnementskosten heeft voldaan,
– de verhuurder herhaaldelijk de abonnementsvoorwaarden schendt,
Vakantiehuizen met Stijl structureel klachten van huurders over de accommodatie ontvangt.

Bij beëindiging van het abonnement door Vakantiehuizen met Stijl, wordt geen abonnementsgeld gerestitueerd.

Artikel 3. Presentatie
Vakantiehuizen met Stijl houdt de presentatie van uw vakantiewoning in eigen hand. De verhuurder heeft de plicht juiste informatie over het vakantiehuis aan te leveren en eventuele wijzigingen tijdig door te geven.

Vakantiehuizen met Stijl mag zonder opgaaf van reden de presentaties op de website aanpassen. Eventuele wijzigingen op de website worden per e-mail aan u gecommuniceerd.

Artikel 4. Privacy
Alle gegevens die u Vakantiehuizen met Stijl verstrekt worden met vertrouwen behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven en/of verkocht. Vakantiehuizen met Stijl stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw e-mail wordt nergens op onze website getoond en wordt zo beschermd tegen o.a. spamrobots. Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden:
– voor onze eigen administratie,
– om u op de hoogte te brengen van veranderingen op de website en belangrijk nieuws.

Artikel 5. Gebruik van informatie
Vakantiehuizen met Stijl mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie getoond worden, tenzij anders overeengekomen wordt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Vakantiehuizen met Stijl zal zich inspannen om te handelen als een bekwame bemiddelaar. Vakantiehuizen met Stijl is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door de opdracht en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins.

Artikel 7. Functionaliteiten.
Vakantiehuizen met Stijl behoudt zich het recht voor om de omvang en functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten. Hoewel Vakantiehuizen met Stijl er alles aan doet om haar service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken.

Vakantiehuizen met Stijl aanvaardt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor technische storingen of dataverlies.

Artikel 9. Backlinks
Vakantiehuizen met Stijl vraagt van de verhuurder op de website van de accommodatie, melding van deelname aan Vakantiehuizen met Stijl. Een dergelijke ‘backlink’ versterkt de zoekmachine positie van zowel verhuurder als Vakantiehuizen met Stijl. Een link mag gemaakt worden middels een tekstlink of een link met gebruikname van het logo. Beide opties worden door Vakantiehuizen met Stijl

Artikel 9 Algemene voorwaarden
Vakantiehuizen met Stijl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden. Eventuele wijzigingen worden per e-mail aan u gecommuniceerd. Op alle diensten van Vakantiehuizen met Stijl zijn de algemene voorwaarden van Algra & van Munster Webdesign van toepassing. Op aanvraag sturen wij u de algemene voorwaarden toe.

 

 

Contactgegevens:

Vakantiehuizen met Stijl
Raaigras 10
8043 KP Zwolle

Neem contact met ons op

Loading...